streets of london - Cristobal

streets of london
Komentarze:
05.09.2012, 11:10 :: 92.96.209.187

TvBZTckAwbcbjUi

Frakcja Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) w Dumie Państwowej, niższej izbie parlamentu Rosji, żąda powołania kojmsii parlamentarnej do zbadania okoliczności śmierci polskich oficerf3w wziętych do niewoli w 1939 roku przez Armię Czerwoną. Komuniści twierdzą, iż mordu dokonali naziści po zajęciu Smoleńska. Domaga się też, by Głf3wna Prokuratura Wojskowa FR wznowiła śledztwo, jakie w sprawie mordu na polskich oficerach prowadziła w latach 1990-2004. Chce rf3wnież przeprowadzenia dochodzenia parlamentarnego dotyczącego śmierci czerwonoarmistf3w, ktf3rzy dostali się do polskiej niewoli w 1920 roku. do Wesołego Romka: właśnie linijką wymierzyłem panie Romek te środowiska rosyjskie, ktf3re w imię biezących interesf3w są gotowe fałszować historięPostulaty te zawarła w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej KPRF. Na posiedzeniu plenarnym Dumy odczytał je też deputowany Wiktor Iljuchin. Według komunistycznych parlamentarzystf3w, polskich oficerf3w rozstrzelali hitlerowcy po zajęciu Smoleńska w 1941 roku, a nie NKWD - w 1940 roku. Deputowani z KPRF przekonują, że społeczna komisja historykf3w, ktf3ra działała pod ich egidą, zebrała dowody świadczące o winie Niemcf3w. - Komisja społeczna napotkała istotne przeciwdziałanie w swojej pracy ze strony szeregu ministerstw i resortf3w - głosi oświadczenie. Nawiązując do zaproszenia przez premiera Rosji Władimira Putina szefa polskiego rządu Donalda Tuska do Katynia w kwietniu tego roku na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, frakcja komunistf3w w Dumie apeluje o powstrzymanie Putina "przed powtf3rzeniem pochopnych i najprawdopodobniej błędnych wnioskf3w w sprawie śmierci polskich oficerf3w". - Od marca 2010 roku w Polsce zostanie przeprowadzona cała seria uroczystości, związanych ze śmiercią polskich oficerf3w, ktf3ra znf3w będzie nosiła antyrosyjski charakter. Planowane są one też u nas, pod Smoleńskiem, gdzie unicestwiono Polakf3w - czytamy w dokumencie. Deputowani z KPRF utrzymują także, iż "w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu znajduje się ponad 70 pozwf3w przeciwko Rosji od rodzin pomordowanych z żądaniem zadośćuczynienia". - Po ich rozpatrzeniu Polska zamierza wystąpić wobec nas z pozwem o 100 mld dolarf3w za rozstrzelanie oficerf3w. Płacić będzie Rosja, nasze dzieci, a nie ZSRR. Można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że roszczenie zostanie uznane za zasadne. Na majątek i rachunki bankowe Rosji za granicą nałożony zostanie areszt w celu realnego zaspokojenia żądań Polakf3w - ostrzegają komunistyczni parlamentarzyści. Źrf3dło zbliżone do frakcji parlamentarnej KPRF ujawniło, że lider tej partii Giennadij Ziuganow już wiosną 2009 roku przekazał prezydentowi Rosji Dmitrijowi Miedwiediewowi list, w ktf3rym w imieniu swej partii prosił o jego poparcie dla poszukiwania w rosyjskich archiwach materiałf3w, potwierdzających odpowiedzialności Niemcf3w za zbrodnię katyńską. Miedwiediew odmf3wił, argumentując, że Rosja uznała już odpowiedzialność NKWD za mord na polskich oficerach. Anonimowe źrf3dło dodało, że przy prezydencie Putinie było "zielone światło" dla takich poszukiwań.
01.04.2007, 04:31 :: 83.13.25.42

max

co zes ty odjeboł
25.03.2007, 22:51 :: 81.219.137.145

ads

przepalone z lekka,famiosfamiosfamios, krlk jak zwykle
25.03.2007, 13:54 :: 83.27.48.154

boberski

....."chudzi kosmici z planety wodorostów porwali ludzi z miasta stu mostów"
blogi